Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 17/09/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7585 - NXP SEMICONDUCTORS / FREESCALE SEMICONDUCTOR) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)