Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi – Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan ja neuvoston perustelujen hyväksyminen = 14. joulukuuta 2020 päättyneen kirjallisen menettelyn tulos