Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1169/2014, annettu 31 päivänä lokakuuta 2014 , Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 416/2014 muuttamisesta