Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1096, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi