Sprawa T-705/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 3 października 2016 r. przez WQ (*) od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-1/16, WQ (*)/Parlament