Skupni katalog sort zelenjadnic – Šesti dodatek k 34. dopolnjeni izdaji$