Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2015/960, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta (EUVL L 157, 23.6.2015)