Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 772/2014, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien tukikelpoisten menojen kokonaismäärään sovellettavien julkisen tuen intensiteettiä koskevien sääntöjen vahvistamisesta