Asia C-354/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt retten i Kolding, Civilretten – Tanska) – Fag og Arbejde (FOA), Karsten Kaltoftin puolesta v. Kommunernes Landsforening (KL), Billundin kunnan puolesta (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Irtisanominen — Peruste — Työntekijän lihavuus — Yleistä lihavuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa periaatetta ei ole — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Kaiken vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto — ”Vamman” olemassaolo)