Padomes Lēmums 2013/353/KĀDP ( 2013. gada 2. jūlijs ), ar ko groza pilnvaras un pagarina to termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā