Nõukogu otsus 2013/353/ÜVJP, 2. juuli 2013 , millega muudetakse ja pikendatakse Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks ametisse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi