Υπόθεση T-252/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2015 — Gretsch-Unitas και Gretsch-Unitas Baubeschläge κατά Επιτροπής