Asia T-229/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.6.2015 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV – Yorma’s (Yorma Eberl) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Yorma Eberl — Aikaisemmat yhteisön ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt sanamerkit NORMA — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 4 kohta)