Заключение на генералния адвокат Reischl представено на12 ноември 1974 г.