KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE jäsenvaltioiden ulkorajat ylittäviin lapsiin sovellettavista vaatimuksista