KOMISSION TIEDONANTO jolla korvataan komission tiedonanto euroalueen jäsenvaltioiden alustavien talousarviosuunnitelmien ja valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevien raporttien yhdenmukaistetusta kehyksestä (COM(2013) 490 final)