Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta