Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä / Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) 24/09/2008