Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011 , elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)