RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om konjunkturstatistik i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998