Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9806 – Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 196/07