Věc C-382/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Rüsselsheim (Německo) dne 11. srpna 2014 – Juergen Schneider, Erika Schneider v. Condor Flugdienst GmbH