Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 196/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013 , asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Japania koskevan kohdan lisäämiseksi luetteloon kolmansista maista tai niiden osista, joista tietyn tuoreen lihan tuonti Euroopan unioniin on sallittua ETA:n kannalta merkityksellinen teksti