Sprawa T-655/18: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2018 r. – Aupicon i in./ESDZ