Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 20 päivänä tammikuuta 2009 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.406 – Aluksilla käytettävät siirtoletkut (1) – Esittelijä: Luxemburg