Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014 , Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden muuttamisesta