Neuvoston asetus (EU) N:o 678/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013 , asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi