Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1147/2013, annettu 14 päivänä marraskuuta 2013 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1121/2009 muuttamisesta kyproslaisia viljelijöitä koskevan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän osalta