Asia T-578/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2015 – VSM Geneesmiddelen v. komissio (Laiminlyönti- ja kumoamiskanne — Kuluttajansuoja — Elintarvikkeita koskevat terveysväitteet — Asetus (EY) N:o 1924/2006 — Kasviperäiset aineet — Kanteen nostamisen määräaika — Oikeussuojan tarvetta ei ole — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)