Zadeva C-449/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 22. septembra 2020 – Real Vida Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira