Neuvoston direktiivi N:o 96/98/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996 , laivavarusteista