Valtiontuki – Unkari – Valtiontuki SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) Alueellinen investointituki Samsung SDI:lle – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisestiETA:n kannalta merkityksellinen teksti.