Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 8.5.2013.