Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko