Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6814 – Elavon/Banco Santander/JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti