Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1217/2014, annettu 11 päivänä marraskuuta 2014 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön