Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Portugaliin sovellettavan makrotalouden sopeutusohjelman päivittämisen hyväksymisestä