KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl EURES veiklos 2018 m. liepos mėn. – 2020 m. birželio mėn. pateikta pagal Reglamento (ES) 2016/589 33 straipsnį