Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/606, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015 , asetuksella (EY) N:o 341/2007 avatuissa valkosipulin tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta 2015 ja 7 päivän huhtikuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta