2013/333/EU: Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013 , ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 30 muuttamiseen