Asia C-557/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.6.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH ja ThyssenKrupp Aufzüge GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG (SEUT 101 artikla — Kyseisessä artiklassa kielletystä kartellista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen — Vahingot, jotka aiheutuvat yrityksen sellaisen kielletyn kartellin, johon se ei osallistu, seurauksena perimästä korkeammasta hinnasta (umbrella pricing) — Syy-yhteys)