Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 784/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2013 r.