Asia C-312/12: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 21.2.2013 (Tribunal du travail de Huyn (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agim Ajdini v. Belgian valtio (Työjärjestys — 53 artiklan 2 kohta, 93 artiklan a alakohta ja 99 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Kansallisen säännön yhteensoveltuvuus sekä unionin oikeuden että kansallisen perustuslain kanssa — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään perustuslainmukaisuuden valvontamenettelyn ensisijaisuudesta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Unionin oikeuden täytäntöönpanon puuttuminen — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)