Menettelyn aloittaminen (Asia M.7095 – SOCAR/DESFA) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti