Meddelande om ledig tjänst COR/AD 14/20 BIS/20 – Direktör (M/K)