Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1192, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2015, tehoaineen terpenoidiseos QRD 460 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)