Valtiontuki — Slovenia — Valtiontuki SA.37792 (2014/C) (ex 2013/N) – Cimos d.d.:n rakenneuudistusohjelma — Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti