Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Bot της 11ης Ιουνίου 2015.