KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus 2012