Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7570 – CaixaBank/BPI) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)